ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022/μGranty_B+R z dnia 21.12.2022 r.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac badawczych w zakresie możliwości implementacji ogniw litowo-żelazowych (LI-Fe) w żegludze morskiej (małe statki, promy pasażerskie, biała flota, statki offshore) oraz turystyce wodnej (jachty, łodzie motorowe).

Termin składania ofert: do 10.01.2023 r. do godz. 10.00.

Sposób składania ofert: na adres email fundusze-ue@botatechnik.pl

Pełna treść Zapytania Ofertowego oraz załączniki do ZO:

BOTA-TECHNIK_Zapytanie_ofertowe_21.12.2022

Zal_nr_1_Formularz_oferty

Zal_nr_1_Formularz_oferty_edytowalny

Zal_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_osobowych

Zal_nr_3_Wzow_umowy_na_przprowadzenie_prac_B_R

Zal_nr_4_Oswiadczenia

 

2023.01.19_BOTA_Informacja_o_rozstrzygnieciu_postepowania

 

Prace badawcze w ramach projektu Bota Technik pn. Zeroemisyjność na morzu i śródlądziu – elektryfikacja napędów w małych jednostkach pływających z wykorzystaniem niepalnych ogniw Li-Fe są  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw”.


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2022/STER CPP/ZK z dnia 6 września 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa tłoków oraz certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) tarcz korbowych i śrub mocujących płaty do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym .

Termin składania ofert do dnia 13.09.2022 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_20_2022_STER_CPP_ZK_tarcze_korbowe_tloki_sruby_platow

Zal_1-1_rysunki_gabarytowe

Zal_2_ZO_20_2022_STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_ZO_20_2022_STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3_1_do_ZO_20_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_z_Wykonawca

Zal_3_2_do_ZO_20_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_NDA

Zal_4_ ZO_20_2022_STER_CPP_ZK_Wykaz_osob

 

2022.09.16_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2022/STER CPP/ZK z dnia 31 sierpnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa tłoków oraz certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) tarcz korbowych i śrub mocujących płaty do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym .

UWAGA! W dniu 06.09.2022 r. postępowanie zostało anulowane.

2022.09.06_informacja_o_anulowaniu_postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2022/STER CPP/ZK z dnia 3 sierpnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) śrub mocujących płaty do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym .

Termin składania ofert do dnia 23.08.2022 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_18_2022_STER_CPP_ZK_sruby_mocujace_plat

Zal_1.1_rysunek_gabarytowy_sruba

Zal_2_ZO_18_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_ZO_18_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3_1_do_ZO_18_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_z_Wykonawca

Zal_3_2_do_ZO_18_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_NDA

Zal_4_ ZO_18_2022_STER_CPP_ZK_Wykaz-osob

 

2022_08_29_informacja_o_unieważnieniu_ZO_18_2022_STER_CPP_ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2022/STER CPP/ZK z dnia 4 sierpnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa tłoków do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym .

Termin składania ofert do dnia 22.08.2022 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_17_2022_STER_CPP_ZK_tloki _serwomotoru

Zal_1.1_rysunek_gabarytowy_tlok

Zal_2_ZO_17_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_ZO_17_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3_1_do_ZO_17_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_z_Wykonawca

Zal_3_2_do_ZO_17_2022_STER_CPP_ZK_Wzor-umowy-NDA

Zal_4_ ZO_17_2022_STER_CPP_ZK_Wykaz-osob

 

2022_08_24_informacja_o_unieważnieniu_ZO_17_2022_STER_CPP_ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2022/STER CPP/ZK z dnia 3 sierpnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) tarcz korbowych do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym .

Termin składania ofert do dnia 21.08.2022 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_16_2022_STER_CPP_ZK_tarcze korbowe

Zal_1.1_rysunek_gabarytowy_tarcza_korbowa

Zal_2_ZO_16_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_ZO_16_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3_1_do_ZO_16_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_z_Wykonawca

Zal_3_2_do_ZO_16_2022_STER_CPP_ZK_Wzor_umowy_NDA

Zal_4_ ZO_16_2022_STER_CPP_ZK_Wykaz-osob

 

2022_08_23_informacja_o_unieważnieniu_ZO_16_2022_STER_CPP_ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2022/STER CPP/ZK z dnia 14 lipca 2022 / Request for Quotation No 15/2022/STER CPP/ZK of 14th July 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa korpusu przekładni do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym  certyfikowanego przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne zrzeszone w International Association of Classification Societies (IACS)

The Subject of the Order: The delivery of a thruster gear housing for the construction of the CPP thruster prototype in a counter-rotating system certified by a Ship Classification Society associated in the International Association of Classification Societies (IACS)

 

Termin składania ofert do dnia / Date of Delivery: 22.07.2022, godz. 10:00 / by 10:00 a.m.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO / Full text of the Inquiry and attachments to the RQ:

Zapytanie_Ofertowe_nr_15_2022_STER_CPP_ZK_korpus_przekladni

Zal_2_do_ZO_15_2022_STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_do_ZO_15-2022-STER-CPP-ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3.1_do_ZO_15-2022-STER-CPP-ZK_Wzor-umowy-z-Wykonawcą

Zal_3.2_do_ZO_15-2022-STER-CPP-ZK_Wzor-umowy-NDA

Zal_4_ ZO_15-2022-STER-CPP-ZK_Wykaz-osob

Zal_Annex_1_1_rysunek_gabarytowy_Dimensional_drawing

EN_Request_for_Quotation_no_15_2022_STER_CPP_ZK

EN_Annex_2_RQ_15_2022_STER_CPP_ZK_Tender_offer_form

EN_Annex_2_RQ_15_2022_STER_CPP_ZK_Tender_offer_form_editable

EN_Annex_3_1_RQ_15_2022_STER_CPP_ZK_The_Contracts_template

EN_Annex_3_2_RQ_15_2022_STER_CPP_ZK_NDA_Template

EN_Annex_4_ RQ_15_2022_STER_CPP_ZK_List_of_Persons

 

2022_07_22_Info_o_rozstrzygnieciu_postepowania_i_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2022/STER CPP/ZK z dnia 1 lipca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa korpusu przekładni do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym  certyfikowanego przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne zrzeszone w International Association of Classification Societies (IACS)

The Subject of the Order: The delivery of a thruster gear housing for the construction of the CPP thruster prototype in a counter-rotating system certified by a Ship Classification Society associated in the International Association of Classification Societies (IACS)

 

Termin składania ofert do dnia / Date of Delivery: 10.07.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO / Full text of the Inquiry and attachments to the RQ:

Zapytanie_Ofertowe_nr_14-2022-STER-CPP-ZK_korpus przekładni

Zal_2_do_ZO_14-2022-STER-CPP-ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_do_ZO_14-2022-STER-CPP-ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3.1_do_ZO_14-2022-STER-CPP-ZK_Wzor-umowy-z-Wykonawcą

Zal_3.2_do_ZO_14-2022-STER-CPP-ZK_Wzor-umowy-NDA

Zal_4_ ZO_14-2022-STER-CPP-ZK_Wykaz-osob

Zal-Annex_1.1_rysunek-gabarytowy_Dimensional-drawing_RO-BP-20-004-5-MG-1-R01

EN_Request_for_Quotation_no_14_2022_STER_CPP_ZK

EN_Annex_2_RQ_14_2022_STER_CPP_ZK_Tender_offer_form

EN_Annex_2_RQ_14_2022_STER_CPP_ZK_Tender_offer_form

EN_Annex_3_1_RQ_14_2022_STER_CPP_ZK_The_Contracts_template

EN_Annex_3_2_RQ_114_2022_STER_CPP_ZK_NDA_Template

EN_Annex_4_ RQ_13-2021-STER-CPP-ZK_List_of_Persons.en

 

2022_07_11_informacja_o_unieważnieniu_ZO_14_2022_STER_CPP_ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2022/STER CPP/ZK z dnia 28 czerwca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego  do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

Termin składania ofert do dnia: 05.07.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_13-2022-STER-CPP_ZK_sprzeglo-klowe

Zal_1_RO-BP-20_004-50-DN

Zal_2_do_13-2022-STER-CPP-ZK_Formularz_ofertowy

Zal_2_do_13-2022-STER-CPP-ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zal_3_do_ZO_13-2022-STER-CPP-ZK_Wzor-umowy-z-Wykonawca

Zal_4_13-2022-STER-CPP-ZK_Wykaz-osob

 

2022.07.11_Informacja_o_wyborze_nakorzystniejszej_oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2022/STER CPP/ZK z dnia 13 czerwca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego  do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

Termin składania ofert do dnia: 20.06.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_12.2022.STER-CPP_ZK_sprzęgło_kłowe

Zał_1_RO-BP-20_004-50-DN

Zał_2_do_12.2022.STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_12.2022.STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_12.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą)

Zał_4_12.2022_STER.CPP-ZK_Wykaz-osób-reprezntujących-Zamawiającego

 

2022.06.28_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2022/STER CPP/ZK z dnia 21 kwietnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa łożysk oraz nakrętek do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 04 maja 2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_11.2022.STER-CPP_ZK_łożyska

Zał_1_do_ZO_11.2022.STER_CPP_ZK_Szczegółowy_Opis_PZ

Zał_2_do_11.2022.STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_11.2022.STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-pdf

Zał_3_do_ZO_11.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_ZO.11.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

2022.05.12_informacja_o_unieważnieniu_postępowania_nr_ZO_11.2022.STER_CPP.ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2022/STER CPP/ZK z dnia 20 kwietnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa POKRYW PIAST oraz certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. PŁATÓW ŚRUBY NASTAWNEJ i PIAST do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 08.05.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_10.2022.STER-CPP_ZK_pokrywy-piast_platy-piast

Annex_No_1.1_rysunki-gabarytowe_general-drawing

Zał_2.1_i_2.2_do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty_Wiedzia-i-doświadczenie

Zał_2.1_i_2.2_do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty_Wiedzia-i-doświadczenie_edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_10.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z_Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_10.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał_4_ZO.10.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

Request_for_Quotation_no_10.2022.STER_CPP.ZK_.en

Annex_No_1.1_rysunki-gabarytowe_general-drawing

Annex_2.1_and_2.2_RQ_10.2021.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form_Knowlede_and_experience

Annex_2.1_and_2.2_RQ_10.2021.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form_Knowlede_and_experience_editable.en

Annex_3.1_RQ_10.2022.STER_CPP.ZK_Contract-template.en

Annex_3.2_RQ_10.2022.STER_CPP.ZK_NDA.en

Annex_4_RQ_10.2022_STER_CPP.ZK_List_of_Persons.en

 

2022.05.09_informacja_o_unieważnieniu_ZO_10.2022.STER_CPP.ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2022/STER CPP/ZK z dnia 19 kwietnia 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego  do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 26.04.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_9.2022.STER-CPP_ZK_sprzęgło-kłowe

Zał_1_RO-BP-20_004-50-DN

Zał_2_do_9.2022.STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_9.2022.STER_CPP_ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_9.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_ ZO_9.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

2022.04.28_Info_o_rozstrzygnięciu_postępowania_i_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2022/STER CPP/ZK z dnia 29 marca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa pulpitów sterowniczych do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 31.03.2022

Ze względu na omyłkowe umieszczenie dokumentu „Zapytanie_Ofertowe_nr_8.2022.STER-CPP_ZK_automatyka_pulpity” w niekompletnej formie, tj. bez dwóch pierwszych stron, w dniu 31.03.2022 r. Zamawiający opublikował pełną wersję dokumentu. Ze względu na zaistniałą sytuację Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.04.2022 r. i otworzeniu ofert w dniu 11.04.2022 r. W pozostałych zakresie treść Zapytania Ofertowego nie uległa zmianie.

 

Termin składania ofert do dnia: 10.04.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_08.2022.STER-CPP_ZK_pulpity-sterownicze

Zał_1_ do_ZO_8.2022.STER_CPP.ZK_Rysunek_ schematu_elektrycznego_nr_BT-rev2-WH-PS-SB

Zał_2_do_ZO_8.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_8.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3_do_ZO_8.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_ do_ZO_8.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2022.04.12 – Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2022/STER CPP/ZK z dnia 21 marca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa szafy sterowniczej i okablowania układu sterowania i diagnostyki do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 29.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_07.2022.STER-CPP_ZK

Zał_1_ do_ZO_7.2022.STER_CPP.ZK Rysunek_ RO-BP-20_004-50-DN

Zał_2_do_ZO_7.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_7.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3_do_ZO_7.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_ do_ZO_7.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2022.04.04 – Informacja o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2022/STER CPP/ZK z dnia 14 marca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. korpusu przekładni do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 22.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_06.2022.STER-CPP_ZK_korpus przekładni

Zał_1.1_rysunek_gabarytowy_nr_RO-BP-20-004-5-MG-1-R01_Korpus_przekładni

Zał_2_do_ZO_6.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_6.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3.1_do_ZO_6.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_6.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał_4_ ZO.6.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2022.03.23 – Informacja o unieważnieniu postępowania nr 6/2022/STER CPP/ZK z dnia 14 marca 2022

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2022/STER CPP/ZK z dnia 11 marca 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 21.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_05.2022.STER-CPP_ZK

Zał_1_ do_ZO_5.2022.STER_CPP.ZK Rysunek_ RO-BP-20_004-50-DN

Zał_2_do_ZO_5.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_5.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3_do_ZO_5.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_ do_ZO_5.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

2022.03.22 – Informacja o unieważnieniu postępowania nr 5/2022/STER CPP/ZK z dnia 11 marca 

 

 


 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2022/STER CPP/ZK z dnia 22 lutego 2022

 

Przedmiot Zamówienia: dostawa komponentów obrabianych mechanicznie, zgodnie z dostarczoną dokumentacją rysunkową, sprzężenia zwrotnego i rozrządu oleju do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym 

 

Termin składania ofert do dnia: 08.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_04.2022.STER-CPP_ZK

Zał_1.1_ do_ZO_4.2022.STER_CPP.ZK_rysunek_gabarytowy

Zał_2_do_ZO_4.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_4.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3.1_do_ZO_4.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_4.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał_4_ ZO_4.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

2022.03.09 – Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/2022/STER CPP/ZK z dnia 22 lutego 2022

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2022/STER CPP/ZK z dnia 21 lutego 2022

Przedmiot Zamówienia: dostawa tłoków i certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. [dalej: PRS] tarcz korbowych i śrub mocujących płaty do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym 

 

Termin składania ofert do dnia: 07.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_03.2022.STER-CPP_ZK

Zał_1.1_ do_ZO_3.2022.STER_CPP.ZK_rysunek_gabarytowy

Zał_2_do_ZO_3.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_3.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3.1_do_ZO_3.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_3.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał_4_ ZO.3.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 3/2022/STER CPP/ZK z dnia 21 lutego 2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022/STER CPP/ZK z dnia 17 lutego 2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. korpusu przekładni do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

Termin składania ofert do dnia: 03.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO :

Zapytanie_Ofertowe_nr_02.2022.STER-CPP_ZK_korpus przekładni

Zał_1.1_rysunek_gabarytowy_nr_RO-BP-20-004-5-MG-1-R01_Korpus_przekładni

Zał_2_do_ZO_2.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_2.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3.1_do_ZO_2.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_2.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał_4_ ZO.2.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2/2022/STER CPP/ZK z dnia 17 lutego 2022

 

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022/STER CPP/ZK z dnia 16 lutego 2022 /Request for Quotation No. 1/2022/STER CPP/ZK of 16.02.2022

Przedmiot Zamówienia: Dostawa POKRYW PIAST oraz certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. PŁATÓW ŚRUBY NASTAWNEJ i PIAST do budowy
prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

Subject of the Order: The delivery of propeller hub covers  and certified by The Polish Register of Shipping (Polski Rejestr Statków S.A.) propeller blades and propeller hubs for the construction of the CPP thruster prototype in the counter-rotating system.

 

Termin składania ofert do dnia / Deadline for submitting tenders: 02.03.2022

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO / The full text of the Request for Quotation and Annexes to the RFQ :

Zapytanie_Ofertowe_nr_1.2022.STER_CPP.ZK

Zał_1.1_Annes_No.1.1_rysunki_gabrarytowe-general_drawings

Zał_2.1_i 2.2 do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.1_i 2.2 do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Zał_3.1_do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_NDA

Zał_4_do_ZO.1.2022_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Zał_5_do_ZO_1.2022.STER_CPP.ZK_Orgalime_S_2012.pl

Request_for_Quotation_no_1.2022.STER_CPP.ZK

Annex_2.1_and_2.2_RQ_1.2022.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form_Knowledge_and_experience_editable.en

Annex_2.1_and_2.2_RQ_1.2022.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form_Knowledge_and_experience

Annex_3.1_RQ_1.2022.STER_CPP.ZK_The_Contract’s_Template.en

Annex_3.2_RQ_1.2022.STER_CPP.ZK_NDA.en

Annex_4_ RQ.1.2022_STER_CPP.ZK_List_of_Persons.en

Annex_5_RQ_1.2022.STER_CPP.ZK__Orgalime_S_2012.eg

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 1/2022/STER CPP/ZK z dnia 16 lutego 2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2021/STER CPP/ZK z dnia 7 września 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych stalowych spawanych i obrabianych do budowy modelu steru.

 

Termin składania ofert do dnia 15.09.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_15.2021.STER-CPP_ZK

Zał_1_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_rys._gabarytowy_uszczelnienia

Zał_2_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4 ZO.15.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o unieważnieniu postępowania z 16.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2021/STER CPP/ZK z dnia 7 września 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sworzni i certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. wałów śrubowych

 

 

Termin składania ofert do .dnia 15.09.2021

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_14.2021.STER-CPP_ZK_wały-śrubowe-i-sworznie

Zał_1.1_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_rysunek_gabarytowy_wału

Zał_2_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał4 ZO.14.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania z 17.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2021/STER CPP/ZK z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. przekładni stożkowych do budowy modelu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym

 

 

Termin składania ofert do dnia 09.09.2021

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_13.2021.STER_CPP.ZK_przekładnie_kątowe

Zał_1_do_ZO.13.2021.STER_CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2.1_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.1_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Zał_2.2_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie

Zał_2.2_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_NDA

Zał4 ZO.13.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Zał_5_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Orgalime_S_2012.pl

Request_for_Quotation_no_13.2021.STER_CPP.ZK

Annex_1_Subject_Order’s_Requirements.en

Annex_2.1_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form_editable.en

Annex_2.1_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form

Annex_2.2_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_knowledge and experience

Annex_2.2_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_knowledge and experience-editable.en

Annex_3.1_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_The_Contract’s_Template .en

Annex_3.2_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_NDA.en

Annex_4_ RQ.13.2021_STER_CPP.ZK_List_of_Persons.en

Annex_5_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK__Orgalime_S_2012.eg

Annex_5_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK__Orgalime_S_2012.eg:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2021/STER CPP/ZK z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejowego uszczelnienia rufowego typu wargowego z certyfikatem morskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego do budowy modelu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

UWAGA! Zmiana treści Zapytania ofertowego i terminu składnia ofert zgodnie z pismem: 

2021.09.06_Informacja_o_zmianie_treści_Zapytania_OfertowAego   

 

 

Termin składania ofert do dnia 13.09.2021

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_12.2021.STER-CPP_ZK_uszczelnienia_ze_zmianą_z_06.09.2021 

Zapytanie_Ofertowe_nr_12.2021.STER-CPP_ZK_uszczelnienia

Zał_1_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_rys._gabarytowy_uszczelnienia

Zał_2_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał4 ZO.12.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania z 22.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2021/STER CPP/ZK z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sworzni i certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. wałów śrubowych

 

 

Termin składania ofert do dnia 01.09.2021

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_11.2021.STER-CPP_ZK_wały-śrubowe-i-sworznie

Zał_1.1_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_rysunek_gabarytowy_wału

Zał_2_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał4 ZO.11.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2021.09.06_Inforacja_o_unieważnieniu_postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2021/STER CPP/ZK z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych stalowych do budowy modelu steru

 

 

Termin składania ofert do dnia 31.08.2021

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_10.2021.STER-CPP_ZK

Zał_1_CZĘŚĆ-2

Zał_2_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3.1_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_z_Wykonawc

Zał_3.2_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał4 ZO.10.2021_STER.CPP.ZK_Wykaz_osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚCI 1 z 08.09.2021

Informacja o unieważnieniu CZĘŚCI 2 postępowania z 01.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2021/STER CPP/ZK z dnia 29 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia łagodnego rozruchu (1 szt.) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

 

Termin składania ofert do dnia 08.08.2021, do godz. 23:59

 

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_9.2021.STER-CPP_ZK

Zał_1_do_ZO_9.2021.STER-CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_9.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.9.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.9.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

2021.08.13_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

2021.08.13_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2021/STER CPP/ZK z dnia 27 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników położenia kątowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

 

Termin składania ofert do dnia 04.08.2021

 

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_8.2021.STER-CPP_ZK_przetworniki

Zał_1_do_ZO_8.2021.STER_CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_8.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_8.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.8.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.8.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

 

2021.08.13_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2021/STER CPP/ZK z dnia 19 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników położenia kątowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

 

Termin składania ofert do dnia 27.07.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_7.2021.STER-CPP.ZK_przetworniki

Zał_1_do_ZO_7.2021.STER-CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_7.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_7.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_7.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy

Zał_4_do_ZO.7.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o unieważnieniu postępowania:

https://botatechnik.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_nr_7.2021.pdf

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2021/STER CPP/ZK z dnia 6 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sterujących z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

 

Termin składania ofert do dnia 14.07.2021 do godz. 13:00

 

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_6.2021.STER-CPP_ZK_urzędzenia_sterujące

Zał_1_do_ZO_6.2021_Szczegółowy-opis-Przedmiotu-Zamówienia

Zał_2_do_ZO_6.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_6.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.6.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.6.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o ocenie ofert:

2021.07.15_informacja_o_wyborze_oferty

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2021/STER CPP/ZK z dnia 28 maja 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu diagnostyki dwuśrubowego steru strumieniowego w trakcie testów na stacji prób oraz systemu diagnostyki prototypu dwuśrubowego steru strumieniowego

 

 

Termin składania ofert do dnia 09.06.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie-Ofertowe_nr_5.2021_diagnostyka_stacji-prób-i-modelu

Zał_1_do_ZO_5.2021_Szczegółowy-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

Zał_2.1_do_ZO_5.2021_Formularz-Ofertowy

Zał_2.1_do_ZO_5.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.2_do_ZO_5.2021_Wiedza-i-doswiadczenie

Zał_2.2_do_ZO_5.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza-i-doświadczenie-edytowalny

Zał_3_do_ZO_5.2021_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO_5.2021_Wykaz_osób

Zał_5_do_ZO.5.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

 

Informacja o ocenie ofert:

2021.06.21_informacja-o-ocenie-ofert

Informacja o ocenie ofert po negocjacjach ceny i wyniku postępowania:  

2021.06.23_informacja-o-ocenie-ofert_po_negocjacjach_i_wybór_oferty

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021/STER CPP/ZK z dnia 27 maja 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

 

Termin składania ofert do dnia 07.06.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_4.2021.STER-CPP_ZK_narzędzia_pomiarowe

Zał_1_do_ZO_4.2021_STER-CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_4.2021_STER-CPP.ZK_Formularz-ofertowy

Zał_2_do_ZO_4.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.4.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.4.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz_osób

Zał_5_do_ZO.4.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

 

Informacja o wyniku postępowania:  

2021.06.17_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021/STER CPP/ZK z dnia 11 maja 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. hydraulicznego agregatu zasilającego HPP z niezbędnym wyposażeniem

 

 

W dniu 27.05.2021 r. termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 02.06.2021 do godz. 13:00

Dodatkowo zmianie uległ Zał. nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zakres zmian został opisany w niżej opublikowanym dokumencie „Pytania i odpowiedzi” z dnia 21.05.2021 r.

 

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie-Ofertowe_nr_3.2021.STER-CPP.ZK_Dostawa_agregatu-do-prototypu_zmieniony_27.05.2021

Zapytanie-Ofertowe_nr_3.2021.STER-CPP.ZK_Dostawa_agregatu-do-prototypu_zmieniony_21.05.2021_nieaktualne

Zapytanie-Ofertowe_nr_3.2021.STER-CPP.ZK_Dostawa_agregatu-do-prototypu_nieaktualny

Zał_1_do_ZO_3.2021.STER_CPP_Szczegółowy_OPZ_zmiana_z_21.05.2021

Zał_1_do_ZO_3.2021.STER_CPP_Szczegółowy_opis_PZ_nieaktualny

Zał_2.1_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.1_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Zał_2.2_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Warunki_udziału_w_postępowaniu_Wiedza-i-doświadczenie-edytowalny

Zał_2.2_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Warunki_udziału_w_postępowaniu_Wiedza_i_doświadczenie

Zał_3_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_z_Wykonawcą

Zał_4_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Zał_5_Klauzula_informacyjna

 

Pytania i Wyjaśnienia:

2021.05.21_Pytania_Zainteresowanych-i-odpowiedzi_Zamawiającego

2021.05.27_Pytania_Zainteresowanych-i-odpowiedzi_Zamawiającego

 

Informacja o wyniku postępowania:

2021.06.18_Informacja_o_rozstrzygnięciu_postępowania

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/STER CPP/ZK z dnia 8 marca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektrycznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do stacji prób budowanej przez Zamawiającego

 

 

Termin składania ofert do dnia 16.03.2021 do godz. 13:00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_nr_2_2021_dostawa-urządzeń-elektrycznych

Załącznik_1_do_ZO_Szczegółowy-opis-Przedmiotu-Zamówienia

Załącznik_2_do_ZO_2.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Załącznik_2_do_ZO_2.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Załącznik_3_do_ZO.2.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Załącznik_4_ ZO.2.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Załącznik_5_ ZO.2.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

 

Informacja o wyniku postępowania:

2021.03.22_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/STER CPP/ZK z dnia 18 lutego 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka oraz elektryka przemysłowa” do stacji prób budowanej przez Zamawiającego

 

 

Termin składania ofert do dnia 26.02.2021 do godz. 13:00

 

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_nr_1_2021_Automatyka-Stacji-Prób_do_26.02.2021_g.13.00

Załącznik_1_do_ZO_CZĘŚĆ_I

Załącznik_1_do_ZO_CZĘŚĆ_II

Załącznik_1_do_ZO_CZĘŚĆ_III

Załącznik_2.1_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Załącznik_2.1_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Załącznik_2.2_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Załącznik_2.2_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie

Załącznik_3_do_ZO.1.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Załącznik_4_ ZO.1.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Załącznik_5_ ZO.1.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

 

Informacja o wyniku postępowania:

cz.I_2021.03.05_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

cz.II_2021.03.01_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

cz.III_2021.03.05_Infrmacja_o_unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydrauliki siłowej do stacji prób budowanej przez Zamawiającego

 

W dniu 07.01.2021 r. wydłużono termin składania ofert do dnia 25.01.2021 do godz. 13:00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie-Ofertowe_nr_14.2020_Hydraulika-Stacji-Prób_do_25.01.2020_g.13.00

CZĘŚĆ_1_Załącznik_1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia_z_załącznikami

CZĘŚĆ_1_Załacznik_1.12-do_Szczegółowego-opisu-Przemiotu-zamówienia_do-tabeli

CZĘŚĆ_2_Załącznik_1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia

CZĘŚĆ_3_Załącznik_1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik_2.1_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-PDF

Załącznik_2.1_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Załącznik_2.2_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Załącznik_2.2_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Załącznik_3.1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Załącznik_3.2_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Umowa_o_zachowaniu_obowiązku_poufności(NDA)

Załącznik_4_ ZO.14.2020_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Załącznik_5_ ZO.14.2020_STER_CPP.ZK_Klauzula informacyjna

 

Pytania i Wyjaśnienia:

07.01.2021_pytania-i-odpowiedzi

08.01.2021_pytania-i-odpowiedzi

12.01.2021_pytania-i-odpowiedzi

 

Informacja o wyniku postępowania:

2021.02.19_Informacja-o-rozstrzygnięciu-postępowania-cz.1-i-2

2021.02.09_Informacja-o-rozstrzygnięciu-postępowania-cz.3

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2020/STER CPP/ZK z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków silnika elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.12.2020 godz. 10:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_13_2020_STER_CPP_ZK_zmiana-9.12.20_WERSJA-OBOWIĄZUJĄCA

Zapytanie-ofertowe_nr_13.2020.STER-CPP.ZK

Zal.1_do-ZO_SZOPZ

Zal.2_ do-ZO_Formularz ofertowy-i-zalacznik_Wiedza-i-doswiadczenie-edytowalny

Zal.2_do-ZO_Formularz ofertowy-i-zalacznik_Wiedza-i-doswiadczenie

Zal.3_do-ZO_Wzór_umowy_z_Wykonawcą zmiana-9.12.20_WERSJA-OBOWIĄZUJĄCA

Zal.3_do-ZO_Wzor-umowy-z-Wykonawca- nieaktualne

Zal.4_do-ZO_Wykaz-osob-reprezentujacych-Zamawiajacego

Zal.5_do-ZO_Klauzula-informacyjna-RODO

 

09.12.2020_ZO_nr_13_pytania_i_odpowiedzi:

W związku z pytaniami potencjalnych oferentów i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zmienia uległy zapisy Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 3 do ZO – Wzór umowy z Wykonawcą. Zmienione dokumenty opublikowano powyżej.

09.12.2020_ZO_nr_13_pytania_i_odpowiedzi

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2020/STER CPP/ZK z dnia 29 października 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków silnika elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 godz. 10:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

ZO_12_2020_STER_CPP_ZK

Zał.1_do_ZO_SzOPZ

Zał.2_Formularz_ofertowy_do_ZO_12_2020_STER_CPP_ZK_z_zał._Wiedza_i_dośw.

Zał.2_Formularz_ofertowy_do_ZO_12_2020_STER_CPP_ZK_z_zał._Wiedza_i_doświadczenie

Zał. 3_do_ZO_Wzór_umowy_z_Wykonawcą

Zał.4_do_ZO_Wykaz_osób_reprezentujących_Zamawiającego

Zał.5_do_ZO_Klauzula_informacyjna_RODO

 

Pytania i Wyjaśnienia:

2020.10.30_pytania_Zainteresowanego_i_odpowiedzi

 

Informacja o wyniku postępowania:

2020.12.01_BK_rozstrzygniecie_ogloszenia_13347

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2020/STER CPP/ZK z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot posiadający status Towarzystwa Klasyfikacyjnego usług kontrolnych, audytorskich oraz usług certyfikacji prototypu innowacyjnego steru strumieniowego CPP w układzie tandem tworzonego przez Zamawiającego w ramach projektu badawczo-rozwojowego.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2020 godz. 10:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_1_Rysunek_ogolny_innowacyjnego_steru_strumieniowego_CPP_tandem.pdf

Zal_2_Formularz_ofertowy_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.docx

Zal_ 2_Formularz_ofertowy_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_3_Wzor_umowy_z_Wykonawca_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_3a_Umowa_o_zachowaniu_obowiazku_poufnosci_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_4_Wykaz_osob_ ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_ 5_Klauzula_informacyjna_RODO_ ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

 

Informacja o wyniku postępowania:

2020.09.09_informacja_o_wyborze_oferty_ZO_nr_11

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2020/STER CPP/ZK z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.08.2020 godz. 10:00

Zamawiający informuje, że w dniu 17.08.2020 r. dodał Załącznik nr 1 (Wiedza i doświadczenie) do Formularza ofertowego niniejszego Zapytania ofertowego,
którego z powodów technicznych nie dołączono do pierwotnej treści Zapytania ofertowego w dniu jego ogłoszenia.
Zamawiający nadmienia, że w przypadku braku referencji itp. – Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w treści przedmiotowego Załącznika.
W związku z tym, że nie dokonano zmian w zakresie istotnych warunków zamówienia, ani tez jego realizacji, ani też w zakresie istoty Przedmiotu Zamówienia – termin składania ofert pozostaje niezmieniony.
Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.1_SzOPZ_ZO_nr_10_2020_STER_CPP_ZK

Zal_2_Formularz_Oferty_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK.docx

Zal_1_do_Formularza_oferty_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK.docx

Zał.3_Wzór_umowy_z_Wykonawcą_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.4_Wykaz_osób_ ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.5_Klauzula_RODO_ ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

 

Informacja o wyniku postępowania:

2020.08.25_informacja_o_wyborze_oferty_ZO_nr_10

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2020/STER CPP/ZK z dnia 9 lipca 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2020 godz. 10:00

 

Zmiana 20.07.2020 – Pytania i odpowiedzi od Wykonawcy, Zmiana treści Zapytania Ofertowego (poniżej załączono wersję obowiązującą), Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego (poniżej załączono wersję obowiązującą).

W dniu 14.07.2020 r. Zamawiający dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiocie terminu otwarcia Ofert, który pierwotnie wskazano jako „27.05.2020”, podczas gdy powinno być „24.07.2020”. Niniejsze sprostowanie nie zmienia istotnych warunków zamówienia, w związku z czym nie wymaga przedłużenia terminu składania Ofert. Poniżej zamieszczono zaktualizowaną treść Zapytania ofertowego.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK_20.07.2020

Zal_1_Szczegolowy opis Przedmiotu zamowienia_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_ 2_Formularz oferty – ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_2_Formularz oferty – ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.docx

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK_20.07.2020

Zal_ 4_Wykaz osob_ ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_ 5_Klauzula informacyjna RODO_ ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Dokumentacja czesc pierwsza.zip

 

Pytania i Wyjaśnienia:

15.07.2020_ZO_9_pytania_i_wyjaśnienia

20.07.2020_ZO_nr_9_pytania_i_odpowiedzi

 

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_ZO_nr_9_2020_STER_CPP_ZK_06.08.2020

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2020/STER CPP/ZK z dnia 19 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydraulicznych według wskazanych przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.05.2020 godz. 11.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_8_2020_STER_CPP_ZK_dostawa_elementy hydrauliczne

Zał. 1_SzOPZ_nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 8_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 8_2020_STER_CPP_ZK

BP-20_001-11-ŁD Schemat hydrauliczny_19.05.

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZO nr 8_2020_STER_CPP_ZK – 3.06.2020

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/STER CPP/ZK z dnia 19 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.05.2020 GODZ. 10.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_5_2020_STER_CPP_ZK_elementy normatywne

Zał. 1_SzOPZ_nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 5_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 5_2020_STER_CPP_ZK

BP-20-001-5-DO linka

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 5_2020_STER_CPP_ZK – 1.06.2020

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 maja 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa – II” celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 

 

Termin składania ofert: 26.05.2020  godz. 11.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 7_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Informacja o wyniku postępowania:

Wybór_Zapytanie ofertowe_nr 7_2020_STER_CPP_ZK_podpisana

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych będących wynikiem obróbki określonych materiałów według wymagań Zamawiającego i zgodnie z parametrami zawartymi w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

 

 

Termin składania ofert: 26.05.2020  godz. 12.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_6_2020_STER_CPP_ZK (2)

Zał. 1_SzOPZ_nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 6_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Załączniki _ZAPYTANIE OFERTOWE 6_2020 STER_CPP_ZK – rysunki

 

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zapytanie ofertowe nr 6_2020_STER_CPP_ZK – 1.06.2020

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/STER CPP/ZK z dnia 05 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa” wg dokumentacji technicznej Zamawiającego celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 

 

Termin składania ofert mija w dniu 13.05.2020 r. o godz. 13.00.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 4_2020_STER_CPP_ZK_05.05.20

do zał. nr 1_BP-20-001-8-16-MG rev A Korpus czujnika PTx – większy

do zał. nr 1_BP-20-001-8-17-MG Rdzeń czujnika PTx – większy

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 4_2020_STER CPP_ZK_05.05.20

Zał. 3_Wzor umowy z Wykonawca_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

(2) Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 4_2020_STER_CPP_ZK – zmiana 11.05.20

https://botatechnik.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-Zał.-1_SzOPZ_nr-4_2020_STER_CPP_ZK-zmiana-11.05.20.pdf

PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_ZO_nr 4_2020_STER_CPP_ZK__11.05.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- CZĘŚĆ PIERWSZA_Zapytanie ofertowe_nr 4_2020_STER_CPP_ZK_18.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CZĘŚĆI DRUGIEJ_Zapytanie ofertowe_nr 4_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/STER CPP/ZK z dnia 05.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 3/2020/STER CPP/ZK z dnia 05.05.2020 r. na dostawę elementów hydraulicznych według wskazanych przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. 

 

Termin składania ofert mija w dniu 13.05.2020 r. o godz. 10.00.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_3_2020_STER_CPP_ZK_dostawa_elementy hydrauliczne

Zał. 1_SzOPZ_nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. do SzPZ_BP-20_001-11-ŁD Schemat hydrauliczny_05.05.

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 3_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 3_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_ PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_11.05.2020

Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_ PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_12.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_19.05.2020

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 2/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r. na dostawę elementów konstrukcyjnych będących wynikiem obróbki określonych materiałów według wymagań Zamawiającego i zgodnie z parametrami zawartymi w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. 

 

Termin składania ofert mija w dniu 12.05.2020 r. o godz. 11.00.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. do zapytania nr 2

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 2_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 2_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 2_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 1/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r. na dostawę elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień). 

 

Termin składania oferty mija w dniu 12.05.2020 r. o godz. 10.00.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_1_2020_STER_CPP_ZK_elementy normatywne_1

Zał. 1_SzOPZ_nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 1_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 1_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 1_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020