ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2021/STER CPP/ZK z dnia 7 września 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych stalowych spawanych i obrabianych do budowy modelu steru.

 

Termin składania ofert do dnia 15.09.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_15.2021.STER-CPP_ZK

Zał_1_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_rys._gabarytowy_uszczelnienia

Zał_2_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_15.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4 ZO.15.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o unieważnieniu postępowania z 16.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2021/STER CPP/ZK z dnia 7 września 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sworzni i certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. wałów śrubowych

 

Termin składania ofert do .dnia 15.09.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_14.2021.STER-CPP_ZK_wały-śrubowe-i-sworznie

Zał_1.1_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_rysunek_gabarytowy_wału

Zał_2_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_14.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał4 ZO.14.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania z 17.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2021/STER CPP/ZK z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. przekładni stożkowych do budowy modelu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym

 

Termin składania ofert do dnia 09.09.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_13.2021.STER_CPP.ZK_przekładnie_kątowe

Zał_1_do_ZO.13.2021.STER_CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2.1_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.1_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Zał_2.2_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie

Zał_2.2_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_NDA

Zał4 ZO.13.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Zał_5_do_ZO_13.2021.STER_CPP.ZK_Orgalime_S_2012.pl

Request_for_Quotation_no_13.2021.STER_CPP.ZK

Annex_1_Subject_Order’s_Requirements.en

Annex_2.1_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form_editable.en

Annex_2.1_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_Tender-offer-form

Annex_2.2_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_knowledge and experience

Annex_2.2_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_knowledge and experience-editable.en

Annex_3.1_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_The_Contract’s_Template .en

Annex_3.2_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK_NDA.en

Annex_4_ RQ.13.2021_STER_CPP.ZK_List_of_Persons.en

Annex_5_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK__Orgalime_S_2012.eg

Annex_5_RQ_13.2021.STER_CPP.ZK__Orgalime_S_2012.eg:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2021/STER CPP/ZK z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejowego uszczelnienia rufowego typu wargowego z certyfikatem morskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego do budowy modelu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.

 

UWAGA! Zmiana treści Zapytania ofertowego i terminu składnia ofert zgodnie z pismem: 

2021.09.06_Informacja_o_zmianie_treści_Zapytania_OfertowAego   

 

Termin składania ofert do dnia 13.09.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_12.2021.STER-CPP_ZK_uszczelnienia_ze_zmianą_z_06.09.2021 

Zapytanie_Ofertowe_nr_12.2021.STER-CPP_ZK_uszczelnienia

Zał_1_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_rys._gabarytowy_uszczelnienia

Zał_2_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_12.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał4 ZO.12.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postępowania z 22.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2021/STER CPP/ZK z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sworzni i certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. wałów śrubowych

 

Termin składania ofert do dnia 01.09.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_11.2021.STER-CPP_ZK_wały-śrubowe-i-sworznie

Zał_1.1_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_rysunek_gabarytowy_wału

Zał_2_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3.1_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_3.2_do_ZO_11.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał4 ZO.11.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2021.09.06_Inforacja_o_unieważnieniu_postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2021/STER CPP/ZK z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych stalowych do budowy modelu steru

 

Termin składania ofert do dnia 31.08.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_10.2021.STER-CPP_ZK

Zał_1_CZĘŚĆ-2

Zał_2_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_2_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_3.1_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_z_Wykonawc

Zał_3.2_do_ZO_10.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-NDA

Zał4 ZO.10.2021_STER.CPP.ZK_Wykaz_osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚCI 1 z 08.09.2021

Informacja o unieważnieniu CZĘŚCI 2 postępowania z 01.09.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2021/STER CPP/ZK z dnia 29 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia łagodnego rozruchu (1 szt.) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

Termin składania ofert do dnia 08.08.2021, do godz. 23:59

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_9.2021.STER-CPP_ZK

Zał_1_do_ZO_9.2021.STER-CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_9.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.9.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.9.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2021.08.13_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

2021.08.13_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2021/STER CPP/ZK z dnia 27 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników położenia kątowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

Termin składania ofert do dnia 04.08.2021

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_8.2021.STER-CPP_ZK_przetworniki

Zał_1_do_ZO_8.2021.STER_CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_8.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_8.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.8.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.8.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

2021.08.13_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2021/STER CPP/ZK z dnia 19 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników położenia kątowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

Termin składania ofert do dnia 27.07.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_7.2021.STER-CPP.ZK_przetworniki

Zał_1_do_ZO_7.2021.STER-CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_7.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_7.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO_7.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy

Zał_4_do_ZO.7.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o unieważnieniu postępowania:

https://botatechnik.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021.07.27_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_nr_7.2021.pdf

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2021/STER CPP/ZK z dnia 6 lipca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sterujących z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

Termin składania ofert do dnia 14.07.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_6.2021.STER-CPP_ZK_urzędzenia_sterujące

Zał_1_do_ZO_6.2021_Szczegółowy-opis-Przedmiotu-Zamówienia

Zał_2_do_ZO_6.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy

Zał_2_do_ZO_6.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.6.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.6.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Informacja o ocenie ofert:

2021.07.15_informacja_o_wyborze_oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2021/STER CPP/ZK z dnia 28 maja 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu diagnostyki dwuśrubowego steru strumieniowego w trakcie testów na stacji prób oraz systemu diagnostyki prototypu dwuśrubowego steru strumieniowego

 

Termin składania ofert do dnia 09.06.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie-Ofertowe_nr_5.2021_diagnostyka_stacji-prób-i-modelu

Zał_1_do_ZO_5.2021_Szczegółowy-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

Zał_2.1_do_ZO_5.2021_Formularz-Ofertowy

Zał_2.1_do_ZO_5.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.2_do_ZO_5.2021_Wiedza-i-doswiadczenie

Zał_2.2_do_ZO_5.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza-i-doświadczenie-edytowalny

Zał_3_do_ZO_5.2021_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO_5.2021_Wykaz_osób

Zał_5_do_ZO.5.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

Informacja o ocenie ofert:

2021.06.21_informacja-o-ocenie-ofert

Informacja o ocenie ofert po negocjacjach ceny i wyniku postępowania:  

2021.06.23_informacja-o-ocenie-ofert_po_negocjacjach_i_wybór_oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021/STER CPP/ZK z dnia 27 maja 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów pomiarowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

 

Termin składania ofert do dnia 07.06.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_Ofertowe_nr_4.2021.STER-CPP_ZK_narzędzia_pomiarowe

Zał_1_do_ZO_4.2021_STER-CPP.ZK_SZOPZ

Zał_2_do_ZO_4.2021_STER-CPP.ZK_Formularz-ofertowy

Zał_2_do_ZO_4.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_ofertowy-edytowalny

Zał_3_do_ZO.4.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Zał_4_do_ZO.4.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz_osób

Zał_5_do_ZO.4.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

Informacja o wyniku postępowania:  

2021.06.17_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021/STER CPP/ZK z dnia 11 maja 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. hydraulicznego agregatu zasilającego HPP z niezbędnym wyposażeniem

 

W dniu 27.05.2021 r. termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 02.06.2021 do godz. 13:00

Dodatkowo zmianie uległ Zał. nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zakres zmian został opisany w niżej opublikowanym dokumencie „Pytania i odpowiedzi” z dnia 21.05.2021 r.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie-Ofertowe_nr_3.2021.STER-CPP.ZK_Dostawa_agregatu-do-prototypu_zmieniony_27.05.2021

Zapytanie-Ofertowe_nr_3.2021.STER-CPP.ZK_Dostawa_agregatu-do-prototypu_zmieniony_21.05.2021_nieaktualne

Zapytanie-Ofertowe_nr_3.2021.STER-CPP.ZK_Dostawa_agregatu-do-prototypu_nieaktualny

Zał_1_do_ZO_3.2021.STER_CPP_Szczegółowy_OPZ_zmiana_z_21.05.2021

Zał_1_do_ZO_3.2021.STER_CPP_Szczegółowy_opis_PZ_nieaktualny

Zał_2.1_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Zał_2.1_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Zał_2.2_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Warunki_udziału_w_postępowaniu_Wiedza-i-doświadczenie-edytowalny

Zał_2.2_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Warunki_udziału_w_postępowaniu_Wiedza_i_doświadczenie

Zał_3_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Wzór_umowy_z_Wykonawcą

Zał_4_do_ZO_3.2021.STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Zał_5_Klauzula_informacyjna

Pytania i Wyjaśnienia:

2021.05.21_Pytania_Zainteresowanych-i-odpowiedzi_Zamawiającego

2021.05.27_Pytania_Zainteresowanych-i-odpowiedzi_Zamawiającego

Informacja o wyniku postępowania:

2021.06.18_Informacja_o_rozstrzygnięciu_postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/STER CPP/ZK z dnia 8 marca 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektrycznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do stacji prób budowanej przez Zamawiającego

 

Termin składania ofert do dnia 16.03.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_nr_2_2021_dostawa-urządzeń-elektrycznych

Załącznik_1_do_ZO_Szczegółowy-opis-Przedmiotu-Zamówienia

Załącznik_2_do_ZO_2.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Załącznik_2_do_ZO_2.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Załącznik_3_do_ZO.2.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Załącznik_4_ ZO.2.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Załącznik_5_ ZO.2.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

Informacja o wyniku postępowania:

2021.03.22_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/STER CPP/ZK z dnia 18 lutego 2021 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka oraz elektryka przemysłowa” do stacji prób budowanej przez Zamawiającego

 

Termin składania ofert do dnia 26.02.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_nr_1_2021_Automatyka-Stacji-Prób_do_26.02.2021_g.13.00

Załącznik_1_do_ZO_CZĘŚĆ_I

Załącznik_1_do_ZO_CZĘŚĆ_II

Załącznik_1_do_ZO_CZĘŚĆ_III

Załącznik_2.1_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Załącznik_2.1_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty

Załącznik_2.2_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Załącznik_2.2_do_ZO_1.2021.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie

Załącznik_3_do_ZO.1.2021.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Załącznik_4_ ZO.1.2021_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Załącznik_5_ ZO.1.2021_STER_CPP.ZK_Klauzula_informacyjna

Informacja o wyniku postępowania:

cz.I_2021.03.05_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

cz.II_2021.03.01_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

cz.III_2021.03.05_Infrmacja_o_unieważnieniu postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydrauliki siłowej do stacji prób budowanej przez Zamawiającego

 

W dniu 07.01.2021 r. wydłużono termin składania ofert do dnia 25.01.2021 do godz. 13:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie-Ofertowe_nr_14.2020_Hydraulika-Stacji-Prób_do_25.01.2020_g.13.00

CZĘŚĆ_1_Załącznik_1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia_z_załącznikami

CZĘŚĆ_1_Załacznik_1.12-do_Szczegółowego-opisu-Przemiotu-zamówienia_do-tabeli

CZĘŚĆ_2_Załącznik_1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia

CZĘŚĆ_3_Załącznik_1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik_2.1_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-PDF

Załącznik_2.1_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Formularz_Oferty-edytowalny

Załącznik_2.2_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Załącznik_2.2_do_ZO_14.2020.STER_CPP.ZK_Wiedza i doświadczenie-edytowalny

Załącznik_3.1_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Wzór-umowy-z-Wykonawcą

Załącznik_3.2_do_ZO.14.2020.STER_CPP.ZK_Umowa_o_zachowaniu_obowiązku_poufności(NDA)

Załącznik_4_ ZO.14.2020_STER_CPP.ZK_Wykaz-osób

Załącznik_5_ ZO.14.2020_STER_CPP.ZK_Klauzula informacyjna

Pytania i Wyjaśnienia:

07.01.2021_pytania-i-odpowiedzi

08.01.2021_pytania-i-odpowiedzi

12.01.2021_pytania-i-odpowiedzi

Informacja o wyniku postępowania:

2021.02.19_Informacja-o-rozstrzygnięciu-postępowania-cz.1-i-2

2021.02.09_Informacja-o-rozstrzygnięciu-postępowania-cz.3

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2020/STER CPP/ZK z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków silnika elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.12.2020 godz. 10:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_13_2020_STER_CPP_ZK_zmiana-9.12.20_WERSJA-OBOWIĄZUJĄCA

Zapytanie-ofertowe_nr_13.2020.STER-CPP.ZK

Zal.1_do-ZO_SZOPZ

Zal.2_ do-ZO_Formularz ofertowy-i-zalacznik_Wiedza-i-doswiadczenie-edytowalny

Zal.2_do-ZO_Formularz ofertowy-i-zalacznik_Wiedza-i-doswiadczenie

Zal.3_do-ZO_Wzór_umowy_z_Wykonawcą zmiana-9.12.20_WERSJA-OBOWIĄZUJĄCA

Zal.3_do-ZO_Wzor-umowy-z-Wykonawca- nieaktualne

Zal.4_do-ZO_Wykaz-osob-reprezentujacych-Zamawiajacego

Zal.5_do-ZO_Klauzula-informacyjna-RODO

09.12.2020_ZO_nr_13_pytania_i_odpowiedzi:

W związku z pytaniami potencjalnych oferentów i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zmienia uległy zapisy Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 3 do ZO – Wzór umowy z Wykonawcą. Zmienione dokumenty opublikowano powyżej.

09.12.2020_ZO_nr_13_pytania_i_odpowiedzi

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2020/STER CPP/ZK z dnia 29 października 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków silnika elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2020 godz. 10:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

ZO_12_2020_STER_CPP_ZK

Zał.1_do_ZO_SzOPZ

Zał.2_Formularz_ofertowy_do_ZO_12_2020_STER_CPP_ZK_z_zał._Wiedza_i_dośw.

Zał.2_Formularz_ofertowy_do_ZO_12_2020_STER_CPP_ZK_z_zał._Wiedza_i_doświadczenie

Zał. 3_do_ZO_Wzór_umowy_z_Wykonawcą

Zał.4_do_ZO_Wykaz_osób_reprezentujących_Zamawiającego

Zał.5_do_ZO_Klauzula_informacyjna_RODO

Pytania i Wyjaśnienia:

2020.10.30_pytania_Zainteresowanego_i_odpowiedzi

Informacja o wyniku postępowania:

2020.12.01_BK_rozstrzygniecie_ogloszenia_13347

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2020/STER CPP/ZK z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez podmiot posiadający status Towarzystwa Klasyfikacyjnego usług kontrolnych, audytorskich oraz usług certyfikacji prototypu innowacyjnego steru strumieniowego CPP w układzie tandem tworzonego przez Zamawiającego w ramach projektu badawczo-rozwojowego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2020 godz. 10:00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_1_Rysunek_ogolny_innowacyjnego_steru_strumieniowego_CPP_tandem.pdf

Zal_2_Formularz_ofertowy_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.docx

Zal_ 2_Formularz_ofertowy_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_3_Wzor_umowy_z_Wykonawca_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_3a_Umowa_o_zachowaniu_obowiazku_poufnosci_ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_4_Wykaz_osob_ ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Zal_ 5_Klauzula_informacyjna_RODO_ ZO_11_2020_STER_CPP_ZK.pdf

Informacja o wyniku postępowania:

2020.09.09_informacja_o_wyborze_oferty_ZO_nr_11

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2020/STER CPP/ZK z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.08.2020 godz. 10:00

Zamawiający informuje, że w dniu 17.08.2020 r. dodał Załącznik nr 1 (Wiedza i doświadczenie) do Formularza ofertowego niniejszego Zapytania ofertowego,
którego z powodów technicznych nie dołączono do pierwotnej treści Zapytania ofertowego w dniu jego ogłoszenia.
Zamawiający nadmienia, że w przypadku braku referencji itp. – Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w treści przedmiotowego Załącznika.
W związku z tym, że nie dokonano zmian w zakresie istotnych warunków zamówienia, ani tez jego realizacji, ani też w zakresie istoty Przedmiotu Zamówienia – termin składania ofert pozostaje niezmieniony.
Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.1_SzOPZ_ZO_nr_10_2020_STER_CPP_ZK

Zal_2_Formularz_Oferty_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK.docx

Zal_1_do_Formularza_oferty_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK.docx

Zał.3_Wzór_umowy_z_Wykonawcą_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.4_Wykaz_osób_ ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.5_Klauzula_RODO_ ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Informacja o wyniku postępowania:

2020.08.25_informacja_o_wyborze_oferty_ZO_nr_10

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2020/STER CPP/ZK z dnia 9 lipca 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2020 godz. 10:00

Zmiana 20.07.2020 – Pytania i odpowiedzi od Wykonawcy, Zmiana treści Zapytania Ofertowego (poniżej załączono wersję obowiązującą), Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego (poniżej załączono wersję obowiązującą).

W dniu 14.07.2020 r. Zamawiający dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiocie terminu otwarcia Ofert, który pierwotnie wskazano jako „27.05.2020”, podczas gdy powinno być „24.07.2020”. Niniejsze sprostowanie nie zmienia istotnych warunków zamówienia, w związku z czym nie wymaga przedłużenia terminu składania Ofert. Poniżej zamieszczono zaktualizowaną treść Zapytania ofertowego.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK_20.07.2020

Zal_1_Szczegolowy opis Przedmiotu zamowienia_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_ 2_Formularz oferty – ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_2_Formularz oferty – ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.docx

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK_20.07.2020

Zal_ 4_Wykaz osob_ ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_ 5_Klauzula informacyjna RODO_ ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Dokumentacja czesc pierwsza.zip

Pytania i Wyjaśnienia:

15.07.2020_ZO_9_pytania_i_wyjaśnienia

20.07.2020_ZO_nr_9_pytania_i_odpowiedzi

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_ZO_nr_9_2020_STER_CPP_ZK_06.08.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2020/STER CPP/ZK z dnia 19 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydraulicznych według wskazanych przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.05.2020 godz. 11.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_8_2020_STER_CPP_ZK_dostawa_elementy hydrauliczne

Zał. 1_SzOPZ_nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 8_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 8_2020_STER_CPP_ZK

BP-20_001-11-ŁD Schemat hydrauliczny_19.05.

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZO nr 8_2020_STER_CPP_ZK – 3.06.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/STER CPP/ZK z dnia 19 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.05.2020 GODZ. 10.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_5_2020_STER_CPP_ZK_elementy normatywne

Zał. 1_SzOPZ_nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 5_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 5_2020_STER_CPP_ZK

BP-20-001-5-DO linka

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 5_2020_STER_CPP_ZK – 1.06.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 maja 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa – II” celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 

Termin składania ofert: 26.05.2020  godz. 11.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 7_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Informacja o wyniku postępowania:

Wybór_Zapytanie ofertowe_nr 7_2020_STER_CPP_ZK_podpisana

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych będących wynikiem obróbki określonych materiałów według wymagań Zamawiającego i zgodnie z parametrami zawartymi w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

 

Termin składania ofert: 26.05.2020  godz. 12.00

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_6_2020_STER_CPP_ZK (2)

Zał. 1_SzOPZ_nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 6_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Załączniki _ZAPYTANIE OFERTOWE 6_2020 STER_CPP_ZK – rysunki

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zapytanie ofertowe nr 6_2020_STER_CPP_ZK – 1.06.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/STER CPP/ZK z dnia 05 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa” wg dokumentacji technicznej Zamawiającego celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 

Termin składania ofert mija w dniu 13.05.2020 r. o godz. 13.00.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 4_2020_STER_CPP_ZK_05.05.20

do zał. nr 1_BP-20-001-8-16-MG rev A Korpus czujnika PTx – większy

do zał. nr 1_BP-20-001-8-17-MG Rdzeń czujnika PTx – większy

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 4_2020_STER CPP_ZK_05.05.20

Zał. 3_Wzor umowy z Wykonawca_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Pytania i wyjaśnienia:

(2) Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 4_2020_STER_CPP_ZK – zmiana 11.05.20

https://botatechnik.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-Zał.-1_SzOPZ_nr-4_2020_STER_CPP_ZK-zmiana-11.05.20.pdf

PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_ZO_nr 4_2020_STER_CPP_ZK__11.05.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- CZĘŚĆ PIERWSZA_Zapytanie ofertowe_nr 4_2020_STER_CPP_ZK_18.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CZĘŚĆI DRUGIEJ_Zapytanie ofertowe_nr 4_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/STER CPP/ZK z dnia 05.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 3/2020/STER CPP/ZK z dnia 05.05.2020 r. na dostawę elementów hydraulicznych według wskazanych przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. 

Termin składania ofert mija w dniu 13.05.2020 r. o godz. 10.00.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_3_2020_STER_CPP_ZK_dostawa_elementy hydrauliczne

Zał. 1_SzOPZ_nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. do SzPZ_BP-20_001-11-ŁD Schemat hydrauliczny_05.05.

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 3_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Pytania i wyjaśnienia:

Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_ PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_11.05.2020

Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_ PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_12.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_19.05.2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 2/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r. na dostawę elementów konstrukcyjnych będących wynikiem obróbki określonych materiałów według wymagań Zamawiającego i zgodnie z parametrami zawartymi w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. 

Termin składania ofert mija w dniu 12.05.2020 r. o godz. 11.00.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. do zapytania nr 2

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 2_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Pytania i wyjaśnienia:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 2_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 1/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r. na dostawę elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień). 

Termin składania oferty mija w dniu 12.05.2020 r. o godz. 10.00.

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_1_2020_STER_CPP_ZK_elementy normatywne_1

Zał. 1_SzOPZ_nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 1_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Pytania i wyjaśnienia:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 1_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020