ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2020/STER CPP/ZK z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.08.2020 godz. 10:00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie_ofertowe_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.1_SzOPZ_ZO_nr_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.2_Formularz_Oferty_ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.3_Wzór_umowy_z_Wykonawcą_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.4_Wykaz_osób_ ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

Zał.5_Klauzula_RODO_ ZO_10_2020_STER_CPP_ZK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2020/STER CPP/ZK z dnia 9 lipca 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2020 godz. 10:00

Zmiana 20.07.2020 – Pytania i odpowiedzi od Wykonawcy, Zmiana treści Zapytania Ofertowego (poniżej załączono wersję obowiązującą), Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego (poniżej załączono wersję obowiązującą).

W dniu 14.07.2020 r. Zamawiający dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiocie terminu otwarcia Ofert, który pierwotnie wskazano jako „27.05.2020”, podczas gdy powinno być „24.07.2020”. Niniejsze sprostowanie nie zmienia istotnych warunków zamówienia, w związku z czym nie wymaga przedłużenia terminu składania Ofert. Poniżej zamieszczono zaktualizowaną treść Zapytania ofertowego.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK_20.07.2020

Zal_1_Szczegolowy opis Przedmiotu zamowienia_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_ 2_Formularz oferty – ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_2_Formularz oferty – ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.docx

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK_20.07.2020

Zal_ 4_Wykaz osob_ ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Zal_ 5_Klauzula informacyjna RODO_ ZO_nr_9_2020_STER CPP_ZK.pdf

Dokumentacja czesc pierwsza.zip

 

Pytania i Wyjaśnienia:

15.07.2020_ZO_9_pytania_i_wyjaśnienia

20.07.2020_ZO_nr_9_pytania_i_odpowiedzi

 

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_ZO_nr_9_2020_STER_CPP_ZK_06.08.2020

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2020/STER CPP/ZK z dnia 19 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydraulicznych według wskazanych przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.05.2020 godz. 11.00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_8_2020_STER_CPP_ZK_dostawa_elementy hydrauliczne

Zał. 1_SzOPZ_nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 8_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 8_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 8_2020_STER_CPP_ZK

BP-20_001-11-ŁD Schemat hydrauliczny_19.05.

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZO nr 8_2020_STER_CPP_ZK – 3.06.2020

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/STER CPP/ZK z dnia 19 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.05.2020 GODZ. 10.00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_5_2020_STER_CPP_ZK_elementy normatywne

Zał. 1_SzOPZ_nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 5_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 5_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 5_2020_STER_CPP_ZK

BP-20-001-5-DO linka

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 5_2020_STER_CPP_ZK – 1.06.2020

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 maja 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa – II” celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).

Termin składania ofert: 26.05.2020  godz. 11.00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 7_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 7_2020_STER_CPP_ZK

Informacja o wyniku postępowania:

Wybór_Zapytanie ofertowe_nr 7_2020_STER_CPP_ZK_podpisana

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych będących wynikiem obróbki określonych materiałów według wymagań Zamawiającego i zgodnie z parametrami zawartymi w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

Termin składania ofert: 26.05.2020  godz. 12.00

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_6_2020_STER_CPP_ZK (2)

Zał. 1_SzOPZ_nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 6_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 6_2020_STER_CPP_ZK

Załączniki _ZAPYTANIE OFERTOWE 6_2020 STER_CPP_ZK – rysunki

 

Informacja o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zapytanie ofertowe nr 6_2020_STER_CPP_ZK – 1.06.2020

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/STER CPP/ZK z dnia 05 maja 2020 r.

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa” wg dokumentacji technicznej Zamawiającego celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień).Termin składania ofert mija w dniu 13.05.2020 r. o godz. 13.00.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 4_2020_STER_CPP_ZK_05.05.20

do zał. nr 1_BP-20-001-8-16-MG rev A Korpus czujnika PTx – większy

do zał. nr 1_BP-20-001-8-17-MG Rdzeń czujnika PTx – większy

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 4_2020_STER CPP_ZK_05.05.20

Zał. 3_Wzor umowy z Wykonawca_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 4_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

(2) Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 4_2020_STER_CPP_ZK – zmiana 11.05.20

https://botatechnik.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-Zał.-1_SzOPZ_nr-4_2020_STER_CPP_ZK-zmiana-11.05.20.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- CZĘŚĆ PIERWSZA_Zapytanie ofertowe_nr 4_2020_STER_CPP_ZK_18.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CZĘŚĆI DRUGIEJ_Zapytanie ofertowe_nr 4_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/STER CPP/ZK z dnia 05.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 3/2020/STER CPP/ZK z dnia 05.05.2020 r. na dostawę elementów hydraulicznych według wskazanych przez Zamawiającego parametrów, określonych symboli przypisanych do właściwego układu dróg i zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Termin składania ofert mija w dniu 13.05.2020 r. o godz. 10.00.

Pytania i wyjaśnienia:

 

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_3_2020_STER_CPP_ZK_dostawa_elementy hydrauliczne

Zał. 1_SzOPZ_nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. do SzPZ_BP-20_001-11-ŁD Schemat hydrauliczny_05.05.

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 3_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 3_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 3_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_ PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_11.05.2020

Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_ PYTANIA_WYJAŚNIENIA_ODP_12.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 3_2020_STER_CPP_ZK_19.05.2020

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 2/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r. na dostawę elementów konstrukcyjnych będących wynikiem obróbki określonych materiałów według wymagań Zamawiającego i zgodnie z parametrami zawartymi w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Termin składania ofert mija w dniu 12.05.2020 r. o godz. 11.00.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 1_SzOPZ_nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. do zapytania nr 2

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 2_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 2_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 2_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 2_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 1/2020/STER CPP/ZK z dnia 04.05.2020 r. na dostawę elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień). Termin składania oferty mija w dniu 12.05.2020 r. o godz. 10.00.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego oraz załączniki do ZO:

Zapytanie ofertowe nr_1_2020_STER_CPP_ZK_elementy normatywne_1

Zał. 1_SzOPZ_nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 2_Formularz Oferty – nr 1_2020_STER CPP_ZK

Zał. 3_Wzór umowy z Wykonawcą_nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 4_Wykaz osób_ nr 1_2020_STER_CPP_ZK

Zał. 5_Klauzula informacyjna RODO_ nr 1_2020_STER_CPP_ZK

 

Pytania i wyjaśnienia:

INFORMACJA O WYNIKU _Unieważnienie post. w CAŁOŚCI_Zapytanie ofertowe_nr 1_2020_STER_CPP_ZK- 15.05.2020