Projekty UE

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje badawczo – rozwojowy projekt pn. „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem”, którego celem jest wykonanie w pełni funkcjonalnego prototypu innowacyjnego steru strumieniowego w układzie tandem ze śrubami o skoku nastawnym regulowanym niezależnie.

 

Realizację projektu zaplanowano na 38 miesięcy, w ramach których przeprowadzone zostaną badania przemysłowe (28 m-cy), eksperymentalne prace rozwojowe (8 m-cy) i prace przedwdrożeniowe (4 m-ce).  Finalnym efektem badań przemysłowych będzie zbudowanie cyfrowego prototypu steru w oparciu o wypracowane koncepcje niezbędnych mechanizmów i geometrii steru, a także skwantyfikowanie charakterystyki hydrodynamiczne, kawitacyjne i hydroakustyczne.

 

Podczas eksperymentalnych prac modelowych zostanie zbudowany i przebadany kompletny prototyp steru oraz zostanie stworzona finalna wersja dokumentacji technicznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 „Projekty B + R przedsiębiorstw” – w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka). Wartość projektu wynosi 7 783 453,12 zł, w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej wynosi 5 850 276,57 zł.

 

 

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.” następujące projekty grantowe:

  1. „Promocja na międzynarodowych targach organizowanych w Polsce usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach europejskich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Koszty kwalifikowane projektu stanowią 82 510 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 41 255 zł.

  1. „Promocja na rynkach europejskich usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach europejskich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Koszty kwalifikowane projektu stanowią 33 154 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 16 577 zł.

  1. „Promocja na rynkach azjatyckich usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach azjatyckich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Koszty kwalifikowane projektu stanowią 36 342 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 18 171 zł.

 

 

 

 

Powyższe projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje w ramach projektu grantowego pn. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Celem projektu grantowego SPEKTRUM jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP poprzez świadczenie kompleksowych specjalistycznych usług doradczych. Usługi są świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu. 

 

 

 

Projekt Bota Technik jest realizowany w okresie 1.05 – 30.09.2021 r. W ramach projektu zostanie zrealizowana usługa z zakresu finansów pn. „Opracowanie/ aktualizacja i wdrożenie narzędzi kontrolingowych (m.in. budżetów krótko, średnio i długookresowych, kalkulacji kosztów wytworzenia, itp.)”. Koszt kwalifikowany projektu wynosi 42 000 zł, w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej 21 000 zł.

 

W okresie od 1.09.2020 do 30.06.2022 r. Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „Promocja usługi kompleksowego projektowania układów sterowania napędów jachtów i łodzi”. Celem projektu jest zdobycie klientów na nowych dla rynkach oraz pozyskanie klientów na dużych imprezach targowych oraz podczas spotkań B2B.

W ramach projektu Bota Technik weźmie udział w misji wyjazdowej do Singapuru, Dubaju oraz uczestniczyć będzie jako wystawca w targach Europort 2021 w Rotterdamie, Międzynarodowych Targach Morskich Baltexpo 2021 i Międzynarogowych Targach Morskich Posidonia 2022.

Koszty kwalifikowane projektu to 252 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 189 450 zł.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, III oś priorytetowa, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

 

inteligentny_rozwoj                                              rzeczpospolita polska                                                       

Czytanie tekstu

Zaznacz tekst, który ma zostać odczytany automatycznie
Skip to content