Projektowanie konstrukcji mechanicznych

  1. Konstrukcje stalowe i urządzenia dla różnych branż.
  2. Dobór silników elektrycznych lub hydraulicznych w układzie napędowym i uszczelnień wałów napędowych.
  3. Optymalizacja / modernizacja istniejących systemów napędowych, dystrybucji oleju, sprzężenia zwrotnego oraz innych urządzeń i układów.
  4. Hydraulika i pneumatyka, dobór urządzeń, analizy układów i schematy.