POMIARY LASEROWE

Osiowanie ma długą historię – ponad dwa wieki, co świadczy, jak duże ma to znaczenie praktyczne. Nowoczesne maszyny, z których dziś korzystamy, wymagają przeprowadzania osiowania, a przynajmniej kontroli w ramach codziennej obsługi. To konieczne, by zabezpieczyć się przed awariami. Według niektórych danych nawet 50% awarii maszyn jest wynikiem niewłaściwego ustawienia współosiowości.

 

Bezawaryjne funkcjonowanie nowoczesnych linii produkcyjnych zależy w znacznej mierze od niezawodności zespołów łożyskowych. Projektanci i producenci dążą, by tego typu zespoły pracujące w trudnych warunkach, nawet przy niewielkiej niewspółosiowości, cechowały się dużą trwałością.

Do najczęstszych problemów powodującymi skrócenie czasu pracy (życia) maszyny zalicza problemy związane z posadowieniem (ramą) maszyny, a dokładnie płaskością pod wszystkimi podporami pod maszyną. Problem ten można bardzo łatwo wykryć wykorzystując program SoftFoot (kulawa łapa) w laserowych systemach osiowania Easy laser serii E.

 

Nieprawidłowe ustawienie zespołu maszynowego to w efekcie wzrost drgań maszyn, szybsze zużycie łożysk, sprzęgieł, uszczelnień. To również (a nie zawsze bierze się to pod uwagę) wzrost zużycia energii. Według niektórych danych, brak współosiowości może być powodem zwiększonego zużycia energii od 2% do nawet 17%. W niektórych przypadkach brak współosiowości ma również wpływ na zachowanie odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów.

 

Dziś technologie informatyczne dodatkowo wspierają takie pomiary. Przy dużej dostępności narzędzi i usługodawców trudno się wytłumaczyć, jeśli się tego nie robi. Potencjalne straty spowodowane przez awarie i nieplanowane przestoje są z reguły dużo większe niż związane z prawidłowym przeprowadzeniem osiowania i kontrolą współosiowości.

 

Wykorzystujemy Easy-Laser® E710 również do zadbania o każdy aspekt pracy maszyny, upewniając się, że pracuje w optymalnych warunkach bez ryzyka, nieprzewidzianych usterek czy nieplanowanych przestojów. Możesz wykonać:

 

  • Sprawdzenie posadowienia
  • Test “Kulawej łapy”
  • Mierzenie maszyny
  • Osiowanie maszyny
  • Zapis wyników do raportu

Kontakt