POMIARY DRGAŃ

Okresowy pomiar i analiza drgań ma na celu zabezpieczenie urządzenia przed nadmiernym zużyciem się elementów a w skrajnych przypadkach przed poważnym uszkodzeniem. Zaobserwowanie stanu, który wskazuje na uszkodzenie bez urządzeń pomiarowych (wizualnie duże drgania lub podwyższony poziom hałasu) jest oznaką już uszkodzonego urządzenia. O awarii świadczy również podwyższona temperatura (wyższa przy normalnej pracy). Regularne pomiary drgań pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości i wykonanie czynności korygujących, które spowodują poważniejszą awarię np. brak osiowości w układzie.

Korzyści z okresowego pomiaru drgań:

 • niższe koszty konserwacji,
 • zmniejszone ryzyko nieplanowanego zatrzymania maszyny,
 • możliwe wykrycie usterki przed uszkodzeniem urządzenia,
 • tworzenie planu konserwacji,
 

Na podstawie okresowych badań urządzeń można określić zakres naprawy, okresy serwisowania, (jeśli jest taka możliwość) serwisować jeśli drgania będą zbyt duże.  Do oceny stanu maszyny służy norma ISO:10816, wykorzystywana w diagnostyce maszyn takich jak: turbiny parowe, pompy wirowe, wentylatory, wirnikowe napędy elektryczne, generatory o mocy przekraczającej 50 MW.

Analiza widma sygnału z czujnika umieszczonego na obudowie łożyska, umożliwia określenie częstotliwości wpływających na wielkość drgań.  Po określeniu charakterystycznych częstotliwości (lub wzajemnych zależności) określa się ich przyczynę (brak wyważenia, brak osiowości, uszkodzenie łożyska, mechaniczne uszkodzenia). Usprawnia to naprawę lub serwis maszyn. Analizę ułatwia duże doświadczenie zebrane podczas serwisu różnych wykonywanych na jednostkach pływających. 

Przyczyny nadmiernych drgań:

 • niewłaściwe posadowienie na fundamencie,
 • brak osiowości urządzeń,
 • uszkodzenie łożyska,
 • brek wyważenia elementów obrotowych,
 • zużyciem materiałów,
 • asymetria pola magnetycznego,
 • uszkodzenia lub rezonans osłon,
 

ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG W RAMACH POSIADANYCH UPRAWNIEŃ:

 • pomiary drgań maszyn i urządzeń wirujących,
 • pomiary laserowe – osiowanie wałów, pomiary współcentryczności łożysk w urządzeniach maszynowych,
 • ocena diagnostyczna stanu technicznego urządzeń maszynowych,
 • pomiary laserowe płaskości i osiowości w urządzeniach maszynowych.

Kontakt

Tadeusz Chwalczuk

Dyrektor Techniczny