Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego nr 1/2019/3.2.1_POIR/ZK z dnia 2 listopada 2019 r. 

W dniu 29.11.2019 r. zgodnie z pkt 8, pkt 1) „Postanowień końcowych” Zapytania ofertowego nr 1/2019/3.2.1_POIR/ZK z dnia 2.11.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu nie pozyskania z programu pomocowego UE dofinasowania na realizację usługi budowlanej będącej przedmiotem postępowania.