Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje badawczo – rozwojowy projekt pn. „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem”, którego celem jest wykonanie w pełni funkcjonalnego prototypu innowacyjnego steru strumieniowego w układzie tandem ze śrubami o skoku

nastawnym regulowanym niezależnie.

 

Realizację projektu zaplanowano na 35 miesięcy, w ramach których przeprowadzone zostaną badania przemysłowe (25 m-cy), eksperymentalne prace rozwojowe (8 m-cy) i prace przedwdrożeniowe (4 m-ce).  Finalnym efektem badań przemysłowych będzie zbudowanie cyfrowego prototypu steru w oparciu o wypracowane koncepcje niezbędnych mechanizmów i geometrii steru, a także skwantyfikowanie charakterystyki hydrodynamiczne, kawitacyjne i hydroakustyczne.

 

Podczas eksperymentalnych prac modelowych zostanie zbudowany i przebadany kompletny prototyp steru oraz zostanie stworzona finalna wersja dokumentacji technicznej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 „Projekty B + R przedsiębiorstw” – w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka). Wartość projektu wynosi 7 783 453,12 zł, w tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej wynosi 5 850 276,57 zł.

 

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków unijnych.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.” następujące projekty grantowe:

 

1. „Promocja na międzynarodowych targach organizowanych w Polsce usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach europejskich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Wartość projektu wynosi 138 812,22 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 113 052,22 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 56 526,11 zł.

 

2. „Promocja na rynkach europejskich usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach europejskich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Wartość projektu wynosi 80 088,88 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 79 093,54 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 39 546,77 zł.

 

3. „Promocja na rynkach azjatyckich usługi projektowania rozwiązań technologicznych służących oczyszczaniu wód balastowych o niskim zasoleniu, wykorzystywanych w jednostkach morskich i systemach okrętowych.”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu eksportu na rynkach azjatyckich poprzez dywersyfikację realizowanych usług, a w konsekwencji powiększenie obrotów firmy z tytułu realizacji nowej usługi dla nowych i obecnych klientów.
Wartość projektu wynosi 41 449,45 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 40 058,44 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 20 029,22 zł.

 

Powyższe projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.