Praca w zakresie:

 

 • projektowania kompletnych linii wałów i układów napędowych,
 • optymalizacji/modernizacji istniejących układów napędowych,
 • obliczeń poszczególnych węzłów konstrukcyjnych,
 • obliczeń reakcji łożysk,
 • obliczeń drgań skrętnych (TVA).

 

point-2-pms

 

Wykonanie projektu wykonawczego przebiegu rurociągów systemu chłodzenia paliwa wraz z doborem miejsca lokalizacji urządzeń bazowych i podłączeniem do systemów statkowych w zakresie:

 

 • wykonania skanowania laserowego 3D siłowni okrętu,
 • przygotowania chmury punktów do wykorzystania w oprogramowaniu Autodesk,
 • modelowania 3D i umiejscowienia urządzeń bazowych,
 • wyboru przebiegu i modelowania 3D rurociągów systemowych na podstawie chmury punktów,
 • wykonania dokumentacji wykonawczej w formacie .dwg i .pdf,
 • przygotowania modelu obrazującego przebieg rurociągów w oprogramowaniu Autodesk Navisworks.

 

proij-uk-nap1      proj-uk-nap

Obszary i pomiary w zakresie:

 

 • pomiarów centracji,
 • wibroakustyki,
 • obliczeń linii wałów,
 • obliczeń drgań skrętnych TVA.

 

projektowanie_bota_600x150