Diagnostyka, analiza i obliczenia wytrzymałościowe

  1. Obliczenia wytrzymałościowe, symulacje i analizy MES elementów, konstrukcji, układów i mechanizmów, analizy kinematyczne złożonych układów.
  2. Dobór i obliczenia układów napędowych, łożyskowania i linii wałów.
  3. Optymalizacja / modernizacja istniejących systemów napędowych oraz innych urządzeń.