KONTAKT

DANE REJESTrowe

Bota Technik Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 38C, 80-299 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000432307, NIP 5862278701, Regon 221740579, kapitał zakładowy 175 000,00 (w całości opłacony).

Bank PKO Bank Polski S.A.
PLN IBAN: PL72 1440 1026 0000 0000 1490 9858
EUR IBAN: PL67 1440 1026 0000 0000 1491 3343 SWIFT: BPKOPLPW

Bank Paribas Bank Polska S.A.
PLN IBAN: PL36 2030 0045 1110 0000 0326 5350
EUR IBAN: PL55 2030 0045 3110 0000 0029 0510 SWIFT: PPABPLPKXXX
USD IBAN: PL37 2030 0045 3110 0000 0033 2350 SWIFT: PPABPLPKXXX 

Czytanie tekstu

Zaznacz tekst, który ma zostać odczytany automatycznie
Skip to content