CAPTAIN
(CREW TRANSFER VESSEL - CTV)

KAPITAN

Company: Bota Green Offshore

Vessel type: CTV

Region: North Sea or Baltic Sea

Work schedule: 2 weeks / 2 weeks

Form of contract: B2B or MLC contract

 

 

We are seeking an experienced Captain/Master to join our Crew Transfer Vessel (CTV) team. The ideal candidate will have proven maritime experience and hold the necessary qualifications to operate vessels up to 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages. Alternatively, candidates with experience as Chief Mate on ships of between 500 and 3000 gross tonnage will also be considered.

Qualifications and Requirements:

  • Valid STCW II/3, IV/2, VI/2(1), VI/3 certificate for candidates with experience as Master on ships of up to 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages,
  • Valid STCW II/2, IV/2, VI/2(1), VI/3 certificates for candidates with experience as Chief Mate on ships of between 500 and 3000 gross tonnage,
  • Fluency in English (excellent verbal and written communication skills,
  • Minimum 6 months of experience specifically on Crew Transfer Vessels,
  • Must possess all necessary and valid documents required for this position on such a vessel,
  • Strong leadership abilities with the capability to manage and motivate the crew,
  • Demonstrated ability to handle challenging situations and make quick decisions when required,
  • Deep commitment to maintaining a safe working environment.

   

  If you meet the above qualifications and are excited about the opportunity to take on the role of Captain on our Crew Transfer Vessel, please submit your up-to-date CV along with the current GDPR clause directly tomasz.karbowiak@botagreenoffshore.pl

Nazwa firmy: Bota Green Offshore

Typ statku: CTV (Crew Transfer Vessel)

Region: Morze Północne lub Morze Bałtyckie

Rotacja: 2 tyg. / 2 tyg.

Froma współpracy: B2B lub kontrakt MLC

 

Aktualnie poszukujemy doświadczonego Kapitana, który dołączy do naszego zespołu statku CTV. Kandydat, który doskonalne będzie wpisywał się w profil naszych poszukiwań posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży morskiej oraz kwalifikacje do pracy na statkach o pojemności brutto poniżej 500T w żegludze przybrzeżnej. Alternatywnie, kandydaci z doświadczeniem jako I Oficer na statkach o pojemności pomiędzy 500 a 3000T również będą brani pod uwagę.

Wymagania:

 • Ważne świadectwo STCW II/3, IV/2, VI/2(1), VI/3, z doświadczeniem Kapitana na statku o pojemności brutto poniżej 500T w żegludze przybrzeżnej,
 • Ważne świadectwo STCW II/2, IV/2, VI/2(1), VI/3, z doświadczeniem Starszego Oficera na statku o pojemności brutto pomiędzy 500 a 3000T,
 • Biegła znajomość języka angielskiego zarówno w mowie i w piśmie,
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na statkach typu CTV,
 • Konieczność posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do pełnienia roli Kapitana
 • Zdolność przywódcze oraz umiejętność skutecznego zarządzania i motywowania zespołu
 • Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • Zaangażowanie w utrzymywanie bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy.

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania formalne oraz posiadasz niezbędne doświadczenie zawodowe, prześlij nam swoją aplikację wraz z aktualną klauzulą RODO bezpośrednio na adres: tomasz.karbowiak@botagreenoffshore.pl

Proces rekrutacyjny
- prosty i przejrzysty

Recruitment process
-simple and transparent

Czytanie tekstu

Zaznacz tekst, który ma zostać odczytany automatycznie
Skip to content