Dane kontaktowe:

    Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Nowy Świat 38C, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000432307. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisanymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) w celu złożenia oferty, zawarcia umowy, prowadzenia korespondencji w zakresie nawiązania i utrzymania współpracy. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

      Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Nowy Świat 38C, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000432307. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisanymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) w celu złożenia oferty, zawarcia umowy, prowadzenia korespondencji w zakresie nawiązania i utrzymania współpracy. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.