Informacja o wyniku postępowania nr 1/2019/STER CPP/ZK z dnia 4 stycznia 2019 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa informuje o wynikach postępowania:

wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/STER CPP/ZK z dnia 4 stycznia 2019 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 3/2019/STER CPP/ZK z dnia 4 stycznia 2019 r. na  dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania typu CAD3D i sprzętu komputerowego wraz z instalacją oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Pełna treść Zapytania Ofertowego oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1.2019.STER CPP_ZK- oprogramowanie CAD3D i komputery (04.01.19)

zał. 1_Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia

zał. 2_Formularz Oferty

zał. 3_Warunki udziału w postępowaniu – wiedza i doświadczenie

zał. 4_wzór umowy z Wykonawcą

zał. 5_Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego – 18.12.2018

logo_ir                znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk                   NCBIR logo z czerwonym napisem              UE_EFRR_rgb

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr 1/2018/STER CPP/ZK z dnia 4 grudnia 2018 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa informuje o wynikach postępowania:

informacja o wyniku postępowania 1.2018.STER CPP.ZK

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr 2/2018/STER CPP/ZK z dnia 20 grudnia 2018 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa informuje o wynikach postępowania:

informacja o wyniku postępowania 2.2018.STER CPP.ZK

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/STER CPP/ZK z dnia 20 grudnia 2018 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 2/2018/STER CPP/ZK z dnia 20 grudnia 2018 r. na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania typu CAD3D i sprzętu komputerowego wraz z instalacją oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Pełna treść Zapytania Ofertowego oraz załączniki do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe – 2.2018_ZK- komputery i oprogramowanie

zał. 1_Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia

zał. 2_Formularz Oferty

zał. 3_Warunki udziału w postępowaniu – wiedza i doświadczenie

zał. 4_wzór umowy z Wykonawcą

zał. 5_Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego

logo_ir              znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk               NCBIR logo z czerwonym napisem              UE_EFRR_rgb

 

 

Rozeznanie rynku z dnia  17 grudnia 2018  – oprogramowanie do obliczeń symbolicznych i numerycznych

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa  jest zainteresowana zakupem oprogramowania do obliczeń symbolicznych i numerycznych w zakresie następujących licencji:

 1. jedna licencja stanowiskowa wraz z 3-letnią obsługą serwisową
 2. jedna licencja przechodnia dla czterech komputerów wraz z 3-letnią obsługą serwisową

Minimalne wymagania dotyczące specyfikacji technicznej dla oprogramowania to:

 • obliczenia numeryczne, symboliczne i wizualizacja danych
 • korzystanie z narzędzi wizualizacyjnych, możliwości graficzne 2D oraz 3D,
 • rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
 • obliczenia na macierzach oraz na wektorach
 • dopasowywanie krzywych do zadanego układu punktów na płaszczyźnie
 • działania na liczbach zespolonych
 • funkcje statystyczne oraz wbudowane rozkłady prawdopodobieństwa
 • korzystanie z jednostek miar
 • tworzenie własnych podprogramów przez użytkownika
 • porównywanie dwóch arkuszy
 • praca z mapami bitowymi
 • obliczenia wyrażeń i funkcji takich jak pochodne, całki, granice
 • możliwość animacji wykresów 2D i 3D rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych
 • wymiana danych z innymi programami i integracja z oprogramowaniem CAD firmy Autodesk, a także firm trzecich takich jak CAE, bazy danych, systemy PDM, Microsoft Office, Excel , Visio i inne programy Office, AutoCAD, Axum 7, SmartSketch 4, VisSim, MATLAB, komponenty ODBC – m.in. Microsoft Access oraz FoxPro, odczyt i zapis plików typu .WAV,

Zainteresowane podmioty mogą przesłać ofertę na adres lucyna.formela@botatechnik.pl

logo_ir           znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk            NCBIR logo z czerwonym napisem           UE_EFRR_rgb

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/STER CPP/ZK z dnia 4 grudnia 2018 r.

Bota Technik Sp. z o.o. Sp. komandytowa ogłasza Zapytanie ofertowe nr 1/2018/STER CPP/ZK z dnia 4 grudnia 2018 r. na usługi wykonania analiz numerycznych oraz modelowych badań eksperymentalnych steru strumieniowego w ramach projektu realizowanego
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Pełna treść Zapytania Ofertowego oraz załączniki do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1.2018 – analizy numeryczne i badania modelowe steru strumieniowego
zał. 1_Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia
zał. 2_Formularz Oferty (wersja .pdf)
zał. 2_Formularz Oferty (wersja .docx)
zał. 3_Warunki udziału w postępowaniu (wersja .pdf)
zał. 3_Warunki udziału w postępowaniu (wersja .docx)
zał. 4_wzór umowy z Wykonawcą
zał.-5_Wykaz-osób-uprawnionych-do-reprezentowania-Zamawiającego.pdf

logo_ir              znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk               NCBIR logo z czerwonym napisem              UE_EFRR_rgb