W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości firma Bota Technik Sp. z o.o. Sp.k. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie analiz numerycznych oraz modelowych badań eksperymentalnych steru strumieniowego.

Szczegóły w załączniku do pobrania.